{بیماری} مرموزی کمین جوانان استبه گزارش خبرنگار ایمنا، به نقل به همین دلیل هلث نیوز، به همین دلیل اکتبر قبلی وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به همین دلیل {بیماری}‌های ایالات متحده آمریکا به همین دلیل پزشکان پزشکی خواست {هر} موردی به همین دلیل این {بیماری} نامعلوم در داخل جوانان {زیر} ۱۰ 12 ماه را گزارش کنند. این هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا در داخل نتیجه نهایی توالی‌ای به همین دلیل اسبابک ها غیرعادی صادر شد آلاباما شناخته شده است است.

تا به امروز ۹ مورد به همین دلیل این {بیماری} در داخل آلاباما را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 مورد در داخل کارولینای شمالی گزارش شده است؛ {در حالی که} ده‌ها مورد هپاتیت حاد در داخل کشورهای ecu یادآور دانمارک، اسپانیا، هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا نیز شناخته شده است است.

هپاتیت تحریک کبد است کدام ممکن است می‌تواند شیفته {هر} انواع ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {هر} شرایطی راه اندازی شود. {علائم} شایع هپاتیت جای می دهد حالت تهوع، {درد} شکم، استفراغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسهال است. با این وجود تعدادی از جوانان در داخل آلاباما دچار زردی شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌هایی به همین دلیل بهبود آنزیم‌های کبدی را نماد دادند. {در این} مدت زمان {در حالی که} هیچ نابودی‌ومیری گزارش نشده با این وجود چندین نوزاد دچار نارسایی کبدی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید {پیوند} کبد داشتند.

اگرچه توضیح برای از واقعی شیوع هپاتیت باقی مانده است مطمئن نیست است با این وجود مشاوران بر این باورند کدام ممکن است خوب کار کردن بالقوه را تعیین کرده‌اند.

طبق اطلاعیه‌ای کدام ممکن است روز پنجشنبه چاپ شده شد، وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به همین دلیل {بیماری}‌ها همراه خود تعدادی از علل شایع هپاتیت ویروسی یادآور هپاتیت A، B، هر دو C را رد کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه متخصصان بر این باورند کدام ممکن است آدنوویروس ۴۱ ممکن است به طور اضافی توضیح برای شیوع باشد یا نباشد کدام ممکن است این موضوعی غیرطبیعی است؛ در نتیجه پاتوژن معمولاً به ساده اشخاص حقیقی دارای نقص حفاظت را خرس {تأثیر} قرار می‌دهد ولی کل شما کودکانی کدام ممکن است به هپاتیت شده‌اند در گذشته به همین دلیل {عفونت} مفید بوده اند.

دکتر اشلشا کاوشیک، سخنگوی آکادمی اطفال آمریکا(AAP)، {در این} خصوص اظهار داشت: این مورد عجیب معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقطً شگفتی‌آور است با این وجود {در حال حاضر} به ساده خوب اصل است. ارتباط بین آدنوویروس ۴۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هپاتیت در داخل جوانان مفید {در حال حاضر} نصب شده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تحقیقات بیشتری می خواهد به همان اندازه مطمئن شود خواه یا نه ارتباط مستقیمی بین این 2 ممکن است وجود داشته باشد هر دو خیر.

به گزارش ایمنا، هپاتیت به معنای تحریک کبد با بیرون تعیین هیچ علت ایجاد خاصی است. برخی جوانان کم کم هپاتیت دارای علائمی به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی از دست ندهید کدام ممکن است دچار این {بیماری} هستند. برای نمونه جوانان کم کم هپاتیت آ معمولاً دارای {علائم} خفیفی بوده هر دو هیچ علائمی ندارند. با این وجود در داخل صورت توسعه هپاتیت، {علائم} آن قرار است در داخل کبد شناخته شده به عنوان منشأ {بیماری} محور می‌شوند. سه سبک هپاتیت ممکن است وجود داشته باشد: آ، ب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی. فقط در موردً تمام جوانان به‌طور رایج در داخل هنگام شروع به سمت هپاتیت آ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ب واکسینه می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از پاسخ هپاتیت ب می‌تواند به‌طور چشمگیری تهدید {عفونت} را به کاهش دهد با این وجود هیچ واکسنی برای سبک سی {وجود ندارد}.