{بیماری} هایی کدام ممکن است تهدید {حمله} قلبی را بهبود می دهندگروه جهان بهداشت (WHO) ادعا کرده است کدام ممکن است {بیماری} قلبی کار کردن مهمترین نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر جهان است. آمارها نمایشگاه ها کدام ممکن است 17.9 میلیون نفر در داخل 12 ماه 2019 بر تأثیر مشکلات قلبی جان شخصی را به همین دلیل انگشت اطلاعات اند کدام ممکن است 85 شانس به همین دلیل آنها خواهند شد بر تأثیر {حمله} قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته جان شخصی را به همین دلیل انگشت اطلاعات اند. {حمله} قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایست قلبی به همین دلیل شایع ترین مشکلات قلبی خطر کننده مسکن هستند. در میان {بیماری ها} تهدید {حمله} قلبی را بهبود می دهند تخصصی ایجاد می کند همین جا به در میان آنها خواهند شد ردیابی می کنیم:

{فشار خون بالا}

{فشار خون بالا} روزی در حال وقوع است کدام ممکن است نیروی استرس خون بر دیواره رگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر رگ های خونی مقدار بیش از حد از بهبود یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردش خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسیژن به مرکز به کاهش یابد. {در این} حالت مرکز برای پمپاژ خون به سایر نیمه های بدن ما مجبور است تا حد زیادی {کار} تدریجی تخصصی ایجاد می کند این صورت بطن چپ ضخیم تر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید ابتلا به {بیماری} های قلبی شبیه {حمله} قلبی، نارسایی قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایست قلبی افزایش خواهد یافت. هنگامی کدام ممکن است استرس خون بیش به همین دلیل 140/90 میلی متر جیوه باشد یا نباشد، شخص کم کم {فشار خون بالا} باشد یا نباشد، این {بیماری} شناخته شده به عنوان عالی {قاتل} خاموش {در نظر گرفته می شود}، در نتیجه هیچ علامتی ندارد.

چربی ها نخست

2 انواع کلسترول ldl در داخل خون ممکن است وجود داشته باشد به تماس گرفتن های LDL (کلسترول ldl ناسالم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید HDL (کلسترول ldl موثر). هنگامی کدام ممکن است کلسترول ldl ناسالم افزایش خواهد یافت، پلاک هایی در داخل رگ های خونی راه اندازی می تواند باشد کدام ممکن است برای مرکز خطرناک است، در نتیجه رگ های خونی را {باریک} می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردش خون به مرکز، ذهن، کلیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیمه های بدن ما را به کاهش می دهد. به همین دلیل سوی اکنون نیست، کلسترول ldl موثر هر دو HDL، تهدید ابتلا به {بیماری} های مختلف قلبی را به کاهش می دهد.

مشکلات وزنی

مشکلات وزنی با این وجود یکی دیگر به همین دلیل مشکلاتی است کدام ممکن است تهدید ابتلا به مشکلات قلبی شبیه حمله ها قلبی را بهبود می دهد. وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به همین دلیل {بیماری} های ایالات متحده آمریکا (CDC) می گوید مشکلات وزنی باعث بهبود {سطح کلسترول} ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش {سطح کلسترول} موثر می تواند باشد. مشکلات وزنی ممکن است حتی باعث بهبود استرس خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قلبی می تواند باشد، به همین دلیل به اشخاص حقیقی آن را تایید سلامتی شخصی را نگه داشتن کنند.

قند خون نخست هر دو دیابت

قند خون نخست در داخل مزمن در واقع می تواند به شریان های بدست آورده اید {آسیب} برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد را {باریک} تر تدریجی. روزی کدام ممکن است بدن ما انسان نتواند به همین دلیل تمام قند خارج از آن در داخل خون شخصی استفاده بیشتر از تدریجی، مرحله قند خون نخست {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص به دیابت می تواند باشد. این {کار} رگ‌های خونی را کدام ممکن است خون را به مرکز می‌رسانند مسدود می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید ابتلا به {بیماری}‌های قلبی عروقی شبیه حمله ها قلبی را بهبود می‌دهد.

{علائم} {حمله} قلبی {چیست}؟

صفحه بحث مرکز آمریکا (AHA) گزارش می دهد کدام ممکن است {علائم} هشدار دهنده {حمله} قلبی شامل می شود {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی کابینت سینه، تنگی نفس، {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی در داخل نیمه بالایی بدن ما شبیه بازوها، پایین، گردن، فک هر دو شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرق خنک است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دچار سرگیجه می تواند باشد. آن را تایید به محض بروز این {علائم} به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنید.