تبریز شهری عاری از مواد مخدر استبه گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، محمدحسین حسن زاده به مناسبت هفته مواد مخدر در گفت و گو با یک برنامه رادیویی این مطلب را بیان کرد.

وی افزود: شهر تبریز از نظر آمار مواد مخدر نسبت به سایر کلان شهرها پایین تر است، اما کاهش این تعداد و استفاده از همت و عزم مردم برای رسیدن به آرمان شهر مورد نظر مهم است.

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری در مورد مرکز نگهداری ماده 16 گفت: تمامی داروهای تبریز در قالب یک طرح بین سازمانی بین دستگاه های مختلف و دولت جمع آوری و در کمپی به نام ماده 16 نگهداری می شود. که تمامی هزینه ها بر عهده شهرداری است با حمایت سایر دستگاه ها اقدامات مهمی برای درمان این آسیب دیدگان اجتماعی و بازگرداندن آنها به جامعه و خانواده در حال انجام است.

وی افزود: شهرداری تبریز یکی از ارگان های پیشرو در راه اندازی کمپ ها است. از جمله اردوگاه ماده 15 که در آن افراد داوطلب و داوطلب می شوند خودمرف آنها به این مکان ها می روند و با هزینه کمتری پاکسازی می کنند و مواد مخدر را کنار می گذارند، در حالی که دولت شهری با روش های مختلف خدمات لازم را به کمپ های موجود ارائه می کند.

حسن زاده تاکید کرد: تمام تلاش می شود تا تبریز یک شهر جهانی شود و شرط رسیدن به این عنوان افزایش ایمنی مردم است و در این راستا مطابق با ایمن سازی باید پاکسازی شود، هر گونه دارویی. شهر.”

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز گفت: مدیریت شهری متعهد به نشاط شهر تبریز و برخورداری شهروندان از زندگی لازم شهری و آلوده نشدن اعضای خانواده و فرزندان به مواد مخدر است و نگران نباشند. هرگونه ناهنجاری اجتماعی

حسن زاده افزود: NA یکی از مجموعه های پیشرو در حوزه مواد مخدر و فرهنگ سازی و پیشگیری است که با حمایت همه جانبه شهرداری و توسط معتادان متجاهر یک یا چند روز در هفته در مناطق خاصی از جمله پارک های عمومی انجام می شود. این کار برای جلوگیری از سر خوردن داروهای تازه دور ریخته شده و رسیدن به خلوص مطلق آنها عمل می کند.

وی در خصوص این سلسله برنامه ها که مصادف با هفته مبارزه با مواد مخدر است، گفت: در هفته مبارزه با مواد مخدر کارگاه آموزشی آشنایی با مواد مخدر برای مدیران اجتماعی و مراکز فرهنگی شهرستان برگزار می شود. امیدواریم این فاجعه گامی موثر برای کاهش اثرات مخرب بر خانواده و جامعه باشد.