تجارت 897 میلیون دلاری غیرنفتی ایران با کشورهای حاشیه خزربه گزارش ایمنا، سید روح الله لطیفی در تشریح تجارت غیر نفتی کشور به کشورهای حاشیه خزر گفت: سهم صادرات از مجموع تجارت 900 میلیون دلاری با چهار کشور حاشیه خزر 646 هزار و 364 تن محصول 263 بوده است. 19 440. اگرچه وزن دلار 14 درصد کاهش یافت، اما سال 1400 با افزایش 17 درصدی ارزش کالاهای صادراتی در دوره دو ماهه همراه بود.

وی افزود: سهم واردات 554 هزار و 576 تن محصول به ارزش 634 میلیون و 485 هزار و 831 دلار بوده که از نظر وزنی 62 درصد و از نظر ارزشی 49 درصد افزایش داشته است.

این مقام گمرک با اشاره به صادرات ایران به چهار کشور حاشیه دریای خزر گفت: جمهوری آذربایجان با وجود کاهش 10 درصدی وزن و 104 درصدی کاهش ارزش، 121 هزار و 338 تن کالای ایرانی به ارزش 114 میلیون و 977 هزار و 653 دلار خریداری کرده است. روسیه با صادرات 68 میلیون و 684 هزار و 372 دلار به ارزش 198 هزار و 663 تن به کشورهای حاشیه دریای خزر دومین صادرکننده و ترکمنستان با 232 هزار و 359 تن در رتبه دوم قرار دارد. قزاقستان در دو ماهه نخست سال 94 هزار و 300 تن کالا از ایران به قیمت 20 میلیون و 854 هزار دلار خریداری کرده است که وزن کالاها به ارزش 58 میلیون و 602 هزار و 782 دلار 20 درصد کاهش و ارزش آن 33 درصد افزایش یافته است. با 633 دلار، رتبه چهارم صادرات ایران به کشورهای ساحلی خزر را به خود اختصاص داد که از نظر وزنی 5 درصد و از نظر ارزشی 24 درصد کاهش داشت.

لطیفی درباره واردات ایران از کشورهای حاشیه دریای خزر تصریح کرد: روسیه 443 هزار و 681 تن کالا به ارزش 319 میلیون و 142 هزار و 911 دلار فروخت که در طول زمان از نظر وزنی 45 درصد و از نظر ارزشی 73 درصد افزایش داشت. به همین ترتیب، اولین منبع بود. کالاهایی که به ایران فروخته می شود از همسایگان آن در دریای خزر است.

وی گفت: پس از روسیه، قزاقستان 93 هزار و 597 تن کالا به ارزش 39 میلیون و 764 هزار و 795 دلار به فروش رساند که از نظر وزنی 253 درصد و از نظر ارزش 285 درصد افزایش داشت و آذربایجان نیز 4 هزار و 864 تن به فروش رساند. از نظر وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه و در نهایت ترکمنستان با فروش 12 هزار و 433 تن محصول به مبلغ 5 میلیون و 264 هزار و 660 دلار و از نظر وزنی 80 درصد و از نظر ارزشی 21 درصد در جایگاه چهارم قرار گرفت. واردات ایران از کشورهای حاشیه خزر.

منبع: مهر