تجلیل به دلیل کارمندان شهرداری خوانساربه گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی احمدی در حال حاضر- یکشنبه {یازدهم} اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱- در داخل دیدار همراه خود اعضای شورای کلان شهر ضمن تبریک روز سراسری شوراها، اظهار کرد: اکنون تعهد‌های سرزنده شهرداری شامل می شود سازماندهی میدان عنوان‌آوران، ترمیم ترانشه‌ها، احداث کنارگذر کلان شهر خوانسار، پایان دادن ایستگاه کوره‌نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود پارک سرچشمه است.

وی به دلیل پایان دادن دیوار ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن نمره اعتبار آن قرار است همراه خود همکاری مشاور مردمان شهرستان‌های گلپایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانسار در داخل مجلس شورای اسلامی به همان اندازه نوک 12 ماه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی مسئولین کلان شهر بهترین راه‌گشای مسائل ساکنان به احتمال زیاد خواهد بود.

شهردار خوانسار اجرای عملیات آسفالت معابر کلان شهر را مطالبات ساکنان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: علی‌رغم یکپارچه حفاری‌ها به عنوان راهی به رفاه جاری ساکنان عملیات روکش آسفالت به دلیل میدان سپاه در جهت میدان عسل، به دلیل میدان عنوان‌آوران در جهت پمپ بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده‌های مسکن مهر به همان اندازه نوک خردادماه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده آیت‌الله خوانساری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده امام به همان اندازه نوک زمان تابستان مشارکت در احتمالاً وجود خواهد داشت.