تغییرات کنکور 1402 را به بهترین شکل اجرا می کنیم + نظر وزیر علومبه گزارش ایمنا و به نقل از وزارت علوم، سی امین جلسه شورای جذب و دانشجو دیروز یکشنبه پنجم تیرماه به ریاست محمدعلی ذوالفیگل وزیر علوم و با حضور مهرداد ویسکرمی برگزار شد. عبدالرسول پور عباس، عضو شورای نظارت اسلامی ایران و رئیس سازمان، معاونان ارزشیابی آموزش و پرورش، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و اعضای آن. انجام شد.

وزیر علوم در این جلسه خاطرنشان کرد: اجرای مصوبه آزمون سراسری اعلام شده از سوی رئیس جمهور کشورمان یک وظیفه قانونی است و وزارت علوم به همراه سایر وزارتخانه های ذینفع در حال تلاش برای اجرای کامل آن هستند. این تصمیم