تقسیم بندی خط قرمز ما در تیم ملی فوتبال کشورمان استبه گزارش ایمنا، حمید استیلی گفت: اختلاف، تفرقه و تفرقه خطوط قرمز ما در تیم فوتبال کشورمان است و بازیکنان مسئولیت بسیار سنگینی دارند و فقط بازی را انجام می دهند و باید بدانند. خود انعکاس و نباید در انتخاب سرمربی تیم ملی یا رئیس فدراسیون فوتبال دخالت کرد، منافع ملی مهمتر از منافع شخصی است. از افرادی که به خاطر منافع خود بازیکنان تیم ملی را عصبانی می کنند خواهش می کنم با احساسات مردم بازی نکنند و بازیکنان برای اولین بار نظر خود را در مورد انتخاب سرمربی یا رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کنند. .

وی افزود: فوتبالیست ها فقط باید کار خود را انجام دهند و دوستانی که بازیکنان را صدا می زنند و آنها را عصبانی می کنند از آنها می خواهم که بازیکنان را وارد انتخابات اتحادیه اروپا نکنند و اینکه چه کسی این بازیکنان را فرا می خواند مشخص می شود تیم ملی. ” از ادبیات روایی کلی بازیکنان تیم ملی می توان فهمید که این جنبه ها از کجا آمده است.

مدیر تیم ملی فوتبال گفت: امروز با بازیکنان صحبت کردم و از آنها خواستم در این بازی ها شرکت نکنند، اگر برخی از آنها دوباره به این مسائل بپردازند، تصمیم سخت تری خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه اگر بازیکنان دوباره به مسائل حاشیه ای بیفتند از تیم ملی اخراج می شوند گفت: در این زمینه دراگان اسکوچیچسرمربی تیم ملی تصمیم می گیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان