تقویت شرکت های دانش بنیان از اقدامات ویژه وزارت اقتصاد است«سید احسون خاندوزی» با اشاره به ایمنا و وزارت اقتصاد و دارایی در جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد. با نامگذاری سال 1401 به عنوان سال تولید، دانش و اشتغال زایی به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب خاطرنشان شد: تقویت شرکت های دانش بنیان از وظایف ویژه وزارت اقتصاد است.

وی افزود: در این راستا همکاران ما در وزارت اقتصاد و دارایی جلسات متعددی را با همکاران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت فناوری ریاست جمهوری برگزار کردند تا در چند محور عملیاتی مشترک به جمع بندی برسیم. حوزه تقویت اقتصاد دانش بنیان

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به گستردگی فعالیت های وزارت اقتصاد در حوزه، تلاش زیادی برای همکاری با معاونت اطلاعات و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت که در نتیجه آن سند مشترک تدوین شد. ، تفاهم نامه هایی نیز به امضای دو نهاد رسید.

شناسایی دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ملی

سورنا ستاری در این دیدار به برخی از مشکلات و مسائل شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه شرکت های دانش بنیان مربوط به مفهوم دارایی های نامشهود این شرکت ها است. ، این هنوز در اقتصاد کشور ما به طور کامل درک نشده است.

وی افزود: یک شرکت دانش بنیان که برای فرصت به بانک مراجعه می کند، بانک ها بدون توجه به مالکیت معنوی این شرکت ها وثیقه ملکی می خواهند، در هیچ کجای دنیا شرکتی با توانایی تولید دانش پایه نمی تواند چنین وثیقه ای ارائه کند. ، زیرا دارایی این شرکت ها اساساً نیروهای متخصص و دانش بنیان نامرئی هستند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور شناسایی دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان را یکی از مهم ترین راهکارها و گامی مهم در توسعه و رشد این شرکت ها در اقتصاد کشور دانست و وزارت اقتصاد توصیه کرد: اقدامات اصلی در این زمینه به بانک ها، موسسات و سازمان ها انجام شود.