ثبت نام رشته های بدون کنکوربه گزارش ایمنا، داوطلبان متقاضی بدون آزمون به موسسات آموزش عالی تنها با رعایت ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دانشجو می توانند اقدام کنند. بر اساس آن سوابق تحصیلی (معدل کتبی مدرک) برای رشته انتخابی. متقاضیان مجاز به انتخاب حداکثر 150 کد منطقه محلی از مناطق پذیرش با سوابق تحصیلی در هر گروه آزمایشی به انتخاب خود هستند.

داوطلبان آزمون سراسری 1401 که در روز آزمون مراجعه نمی کنند نیازی به ثبت نام مجدد در رشته های گذرانده شده با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) ندارند.

در صورتی که متقاضی در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسری شماره 1401 فرم انتخاب رشته را تکمیل و ثبت نام کند و برای رشته هایی که فقط سوابق تحصیلی دارند (غیر آزمونی) مجدداً انتخاب رشته کند، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله بدون آزمون. باطل محسوب می شود. .

منبع: ایسنا