جزئیات کشف باغ وحش حیوانات در شهرستان خمینبه گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با همکاری پلیس آگاهی استان متوجه شد که این حیوانات به صورت غیرقانونی در باغ وحش خصوصی شهرستان خمین نگهداری می شوند که این مرد پس از شناسایی و بازرسی از منطقه، شیرهای ماده و قاچاق را کشف کرد. 64 گونه از پرندگان کمیاب به دام افتادند.

این مرد نیز شناسایی، دستگیر و برای تحقیقات و صدور رای قانونی تحویل مقام قضایی شد. حیوانات کشف شده با پروتکل جهت تعیین تکلیف و معاینه به اداره منطقه حفاظت محیط زیست تحویل داده شدند.

سعید یوسف پور فرمانده حفاظت محیط زیست استان اصفهان وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا گفت: به نقل از شهربانی خمین، در هشتم بهمن ماه سال 1407، توله شیر و ماده پرندگان در باغی شخصی پیدا شدند.

وی افزود: پرونده ای تشکیل و مالک باغ به مراجع قضایی معرفی شد. شیر مادر برای باغ وحش نیز وجود دارد ṵfh تحویل و جایی که پرندگان تحت کنترل محیطی هستند.