حباب داغ سکه به یک میلیون و 419 هزار مه تبدیل شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه در معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 21710000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 12260000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 18380000 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه سکه به 20110000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 14190000 ریال رسید.