حباب داغ سکه کوچک شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه در معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 12320000 ریال رسید.

2. بهار بالن سکه آزادی به 4450000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 13690000 ریال رسید.

4. حباب ربع سکه به 16570000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 13260000 ریال رسید.