حباب ربع سکه ۲ میلیون و ۴۷ هزار ابر بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 22370000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 12580000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 18490000 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه سکه به 20,470,000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 14820000 ریال رسید.