حباب سکه امامی به دو میلیون و 156 هزار منطقه رسیدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه در معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 21560000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 16240000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 18380000 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه سکه به 20170000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 15070000 ریال رسید.