حباب سکه به یک میلیون و 782 هزار سکه تبدیل شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 17820000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 8560000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 17230000 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه سکه به 18240000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 14050000 ریال رسید.