حباب سکه به یک میلیون و 844 هزار سکه تبدیل شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 18440000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 9330000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 17420000 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه سکه به 18680000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 14070000 ریال رسید.