حباب سکه داغ رشد کرده استبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه در معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 19340000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 13240000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 18380000 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه سکه به 20170000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 14120000 ریال رسید.