حسین اینانلو به عنوان مربی دروازه بان ذوب آهن باقی ماند.به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین اینانلو یک فصل دیگر به همراه مهدی تاتار در ذوب آهن حضور خواهد داشت و با او قرارداد امضا خواهد کرد. دروازه بان ها ذوب آهن تحت کنترل طول می کشد

حسین اینانلو نیز مانند حسین پاشوی پس از چندین سال همکاری با مهدی تاتار در جم و تهران، در اصفهان نیز با همان سرمربی به عنوان مربی دروازه بانان. او فصل گذشته به ذوب آهن پیوست و حالا قراردادش را تمدید کرده است.