حضور اعضای تیم ذوب آهن در IFMARK


به گزارش خبرنگار ایمنا، اعضای تیم فوتبال “ذوب آهن اصفهان” امروز یکشنبه یکم مردادماه با حضور در مرکز پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران (ایفمارک) تحت معاینات پزشکی پیش از فصل قرار گرفتند.

حضور اعضای تیم ذوب آهن در IFMARK

ذوب آهن از اول مردادماه اردوی 10 روزه خود را در تهران آغاز می کند و در مرحله اول معاینات پزشکی را پشت سر گذاشته است.

پنجشنبه گذشته در بازی دوستانه با ذوب آهن حق شناسی قرار گرفت و دو صفر برد. اندیشه ها آنها در این اردوی 10 روزه در پایتخت مقابل نساجی و پرسپولیس صف آرایی می کنند.

حضور اعضای تیم ذوب آهن در IFMARK