حمام دوچرخه در خدمت شهروندان اسپانیایی است


به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شهرداری منطقه سن سباستین باسکی اسپانیا اعلام کرده است که با نصب ایستگاه های مخصوص شستشوی دوچرخه در محدوده این شهر از دوچرخه سواری حمایت خواهد کرد. این حمام های دوچرخه در کنار مسیرهای دوچرخه قرار خواهند گرفت.

ساخت این حمام های دوچرخه با ایجاد سکویی که بر روی آن ایستگاه شستشوی سفارشی قرار داده شده بود و نصب لوله های آب و زهکشی روی آن انجام شد. این حمام ها دارای شیلنگ آب، پایه دوچرخه و محصولات تمیز کننده مخصوص هستند.

حمام دوچرخه در خدمت شهروندان اسپانیایی است

میگل یک فرشته زانویک مشاور نوسازی شهری درباره افزودن سرویس بهداشتی دوچرخه به منظر شهری گفت: در نظر داریم این حمام ها را در مناطق مختلف قرار دهیم تا شست و شوی دوچرخه برای کاربران آسان شود (شهر، کوه یا جاده). ما این سرویس را می شناسیم. رایگان باشد، مورد استقبال کاربران دوچرخه قرار گیرد. کاربران می توانند دوچرخه ها را با فشار آب تنظیم شده بشویند تا از آسیب دیدن قطعاتی مانند بلبرینگ، فرمان یا سیستم تعلیق جلوگیری کنند.

در حال حاضر سه حمام دوچرخه در این شهر نصب شده و به زودی به بهره برداری می رسد. ایده مسئولان شهری ادامه راه اندازی ایستگاه های جدید در سایر مناطق شهر است تا تمامی دوچرخه سواران بتوانند از این خدمات نهایت استفاده را ببرند.

حمام دوچرخه در خدمت شهروندان اسپانیایی است