{حمله} گرگ دانشکده ها هشتجین را تعطیل کردبه گزارش ایمنا، سیدجواد یحیی‌زاده، فرماندار خلخال، اظهار کرد: درپی تفسیر شدن قبلی قلاده گرگ {در شهر} هشتجین، دانشکده ها این کلان شهر به همان اندازه بالا هفته غیرحضوری شد.

وی افزود: این انتخاب همراه خود حضور مسئولان در داخل راستای محافظت داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوب به مقابله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت این حیوانات گرفته شده است.

فرماندار خلخال تصریح کرد: منسوب به نگه داشتن جان ساکنان، کارکنان‌های عملیاتی تنظیم‌زیست شهرستان خلخال در داخل جهان گشت‌زنی می‌کنند به همان اندازه به دلیل {حمله} بالقوه گرگ به ساکنان توقف نمایند.

یحیی‌زاده ذکر شد: هفته پیش 2 گرگ قبلی شهروند هشتجینی را زخمی کرده بوده اند.

منبع مفید: تجهیزات گلف خبرنگاران نوجوان