خدمات روانشناختی فعالیت اقتصادی نیستندبه گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، محمد خاتمی با حضور در پنل مناظره اقتصاد شبکه اول سیما گفت: بر اساس ضوابط آن سیاست های کلی صحیح است.قانون، ماده . 44 اشاره به بازار دارد و روانشناسی و مشاوره جزو رشته های اقتصادی محسوب نمی شود و جزو علوم انسانی است.

او اضافه کرد: بر اساس آن یادداشتی در مورد دو پاراگراف ج ماده 3 ماده 44 قانون «سیاست کلی» شامل فعالیت در حوزه بهداشت و درمان، آموزشی، علمی پژوهشی و فرهنگی نمی شود.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشورمان خاطرنشان کرد: مشاوره و روانشناسی یک خدمت عمومی است و طبق قانون اساسی تجارت نیست، ماهیت روانشناسی و مشاوره تجارت نیست، بلکه قسمتی از فعالیت های مراقبت های بهداشتی

خاتمی افزود: هر ساله شورای عالی بیمه سلامت بر اساس آن در بند الف ماده 9 تعرفه خدمات، خدمات روانشناختی و مشاوره ای طرح دائمی توسعه کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد، به هیات وزیران مربوط می شود.

وی تصریح کرد: سلامت روان پیچیده تر از پزشکی است و نمی توان آن را به دست افراد بی صلاحیت سپرد. مقام معظم رهبری نیز در این زمینه تذکراتی دادند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: شورای اسلامی در مورد نحوه صدور مجوز تصمیم گیری کرده است البته در آینده آزمون صلاحیت حرفه ای را انجام خواهیم داد و به پرتال ملی مجوز متصل خواهیم شد.