خرید تضمینی گندم به ارزش 4.937 میلیارد ریال از کشاورزانبه گزارش خبرنگار ایمنا، از ابتدای فصل خرید گندم تاکنون 39 مجتمع تجاری در منطقه 42 هزار و 810 تن گندم در قالب 8 هزار محموله از کشاورزان از طریق سامانه یکپارچه الکترونیکی خرید تضمینی گندم با مشارکت سازمان کشاورزی دریافت کرده اند. بانک خرید. سازمان های غله و تعاونی های روستایی.

رضا جمشیدیان مدیر امور شعب بانک کشاورزی منطقه اصفهان گفت: تا امروز 3.697 میلیارد ریال معادل 75 درصد گندم خریداری شده به حساب و تراکنش های پرداختی گندمکاران واریز شده است. هنوز ادامه دارد

وزن گندم خریداری شده از کشاورزان اصفهانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است که نشان می دهد کشاورزان خرید تضمینی گندم را می پذیرند.

شورای دولت در ابتدای سال جاری قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۴۰۱ قطعه ۱۱۵ هزار ریال تعیین کرد. این شاخص در سال گذشته معادل 75 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است.

بر اساس پیش بینی کارشناسان افزایش خرید تضمینی 10 تا 15 درصدی می تواند در افزایش تولید گندم و خودکفایی و خنثی کردن تحریم ها موثر باشد.