درخواست فیفا از ایران برای حضور زنان در استادیوم های لیگ برتربه گزارش خبرنگار ایمنا، در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، فیفا نامه ای به فدراسیون فوتبال درباره شرایط و فرصت حضور بانوان در استادیوم های فوتبال ارسال کرد.

فیفا سه روز پیش درخواست و به آنها توصیه شد تا در قالب نامه ای بر اساس نامه نگاری های اخیر با فدراسیون در خصوص فراهم شدن شرایط حضور بانوان، توضیحاتی در خصوص نحوه حضور بانوان در ورزشگاه ها ارائه کند. فدراسیون خاطرنشان کرد: با شروع فصل جدید، تماشاگران بازی‌های لیگ برتر نیز همانند مردان خواهند بود.

به گفته منابعی در فدراسیون فوتبال، در این نامه فدراسیون از فدراسیون خواسته است تا با نهادهای بین المللی برای ایجاد شرایط برای حضور بانوان در ورزشگاه ها همکاری کند.

پس از دریافت نامه مذکور، فدراسیون فوتبال هنوز پاسخی به آن نداده است، اما در حال بررسی این نامه و ارائه گزارشی از وضعیت دسترسی بانوان به ورزشگاه ها در مسابقات لیگ برتر است.