در حوزه شهرهای هوشمند در مدیریت یکپارچه ضعف داریمبه گزارش خبرنگار ایمنا، پروین نگین راز امروز یکشنبه 21 تیرماه در نشست موسوم به «شهر هوشمند» یکی از موضوعات مطرح شده در سطح بین المللی را دولت خوب دانست. تعاریف مختلفی از دولت خوب وجود دارد، اما همه تعاریف دارای مؤلفه های مختلفی مانند شفافیت، پاسخگویی، اجماع و عدالت هستند.

وی افزود: کارآمدی دولت با قابلیت استفاده از فناوری در فرآیند هوشمند شدن افزایش می یابد.

این کارشناس روابط بین الملل خاطرنشان کرد: یکی از مفاهیمی که می تواند کارایی دولت را بهبود بخشد، هوشمندسازی شهرها، افزایش رفاه و رضایت مردم است. روند شهرنشینی در قرن اخیر رو به افزایش بوده است و این روند باعث افزایش آلودگی و سایر مشکلات شده است.

نگین رز اضافه کرد: دولت ها باید برای روشنفکری شهرها تلاش کنند تا مشکلاتی که بر عهده آنهاست حل شود.

وی با بیان اینکه یکی از مولفه های شهر هوشمند اقتصاد هوشمند است، تصریح کرد: چنین شهری دارای صنعت هوشمندی است که از فناوری اطلاعات استفاده می کند و حمل و نقل هوشمند از دیگر مولفه ها است. مؤلفه بعدی یک محیط هوشمند است که از فناوری اطلاعات برای بهبود امنیت استفاده می کند. شهروند هوشمند یکی دیگر از اجزای آموزش دیده برای زندگی در یک شهر هوشمند است.

نگین رز با اشاره به اینکه زندگی هوشمند به معنای هوشمندسازی عناصر زندگی شهروندان است، افزود: آخرین مولفه، دولت هوشمند است که برنامه ریزی جامعی برای هوشمندسازی آن دارد و برای تسهیل فرآیندها، ارتباط بین نهادهای دولتی ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک یکی از ابزارهای شهر هوشمند است اما هدف نیست و شهری هوشمند با زیرساخت های هوشمند است.

در ایران عمر روشنفکر 10 یا 15 سال است

این کارشناس روابط بین الملل با تاکید بر اینکه روشنفکری از دهه 90 در دنیا شروع شده است، گفت: عمر روشنفکران در ایران به 10 تا 15 سال می رسد. در کلانشهرهای ایران، نیاز به روشنفکری برای پیشگیری از آلودگی، کنترل انرژی، کاهش برق و گاز با توجه به مهاجرت به شهر و افزایش جمعیت؛ بنابراین روشنفکری مهم است و دولت ها باید به این سمت بروند.

نگین راز ادامه داد: این نیاز در دهه گذشته توسط سازمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است اما ضعف هایی در این زمینه که در کشورهای دیگر با آن مواجه می شود در ایران نیز وجود دارد که یکی از آنها کمبود منابع مالی است. بخش خصوصی این را می توان رفع کرد.

وی بیان کرد: مشکل دیگر رشد نکردن شهرها در حوزه هوشمندسازی است که به دلیل بودجه آنها اتفاق می افتد. چالش دیگر جمع آوری داده ها، ذخیره و نگهداری داده ها، حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها از دیگر چالش ها هستند.

این کارشناس روابط بین الملل با ذکر مشکل کمبود نیروهای آموزش دیده، افزود: برخی کشورها دوره های آموزشی دارند اما در ایران چنین دوره هایی وجود ندارد. به نظر می رسد در حوزه شهرهای هوشمند حکمرانی یکپارچه ضعیفی داریم و در ارتباط با سایر شهرهای هوشمند نیز ضعیف عمل کرده ایم.