در دفاع از آرزوهای سال نو


من همیشه شروع سال را دوست داشتم – تخته سنگ کاملاً خالی و حال و هوای شروع تازه. Kathryn Utzschneider، استاد مرکز رهبری ورزشی در کالج بوستون، میانسالی را با “کتابی بدون ساختار، بدون جمله، نقطه، فاصله، پاراگراف و فصل، بدون نقطه گذاری” مقایسه می کند، در مقابل جوانی، زمانی که نقاط عطف هستند. …

پست در دفاع از آرزوهای سال نو اولین بار در Sweet Spot Nutrition پدیدار شد.