در سال 1402 اجرای 5 طرح مهم شهری باید با مردم در میان گذاشته شودبه گزارش خبرنگار ایمنا، محمد نور صالحی امروز – 10 آذر – سه شنبه در مراسم اهدای جوایز شهرسازان برتر شهرداری اصفهان، اظهار کرد: ادوار مختلف مدیریت شهری همواره سعی داشته تا اقدامات و فعالیت های شهرداری را در اختیار کارشناسان قرار دهد. ، به خصوص. شهروندان اما علیرغم تلاش ها به معنای واقعی به این فرهنگ نزدیک نشده ایم.

وی ادامه داد: در این راستا این دوره مدیریت شهری باید فضای عمومی را برای اظهار نظر شهروندان در موضوعات مختلف شهری باز کند و در نهایت نتیجه تعمیم نظرات عملیاتی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همزاد دیجیتال یک فناوری جدید و کاربردی برای شهر هوشمند است که برای به اشتراک گذاشتن نظرات شهروندان در مدیریت امور شهر هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد.

وی پیشنهاد کرد: معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان پنج طرح مهم را با مردم در میان بگذارد تا در برنامه اجرایی 1402 گنجانده شود و پس از جمع بندی و بررسی نظرات اجرا شود که این اقدام می تواند آغاز کار مهمی باشد. جنبش

نورصالحی با تاکید بر اینکه حل مشکلات مردم وظیفه امروز ماست، تاکید کرد: شهرسازان و شهرسازان باید توجه ویژه ای به مشکلات مردم داشته باشند زیرا مردم اغلب درگیر مشکلات ناشی از کاستی ها و ضعف های گذشته می شوند. شاید کسی مقصر باشد، شاید هم نه، اما امروز مردم وارث او هستند.