ذوب آهن اسدبیگی چند میلیون منطقه را از دست داد؟به گزارش خبرنگار ایمنا، ماجرای سینو اسدبیگی، باشگاه سابقش پرسپولیس و خرید جدید ذوب آهن در هفته های اخیر بحث های زیادی را به همراه داشته است و این ماجرا چندان به جامعه فوتبال و به خصوص هواداران ذوب آهن مربوط نمی شود. rni. به درستی تعریف نشده است

اسدبیگی 24 تیرماه با ذوب آهن قرارداد بست که این قرارداد مشروط به پرداخت مبلغی در 20 روز آینده بود و پس از آن در پایان 20 روز به پیشنهاد باشگاه پرسپولیس پاسخ مثبت داد. و قراردادی سه ساله با پایتخت بست.

اما نکته مهم اینجاست که بند قرارداد اسدبیگی و ذوب آهن مربوط به پرداخت 500 میلیون بدهی منطقه از دستمزد فصل گذشته اسدبیگی بوده است. بنابراین این مبلغ جزو قرارداد جدید نبود و مربوط به فصل قبل بود.

مدیران ذوب آهن در این مورد سکوت را سیاست خود قرار داده و به دنبال شکایت از اسدبیگی به سازمان لیگ و احتمالا کمیته تعیین وضعیت هستند. اما به نظر می رسد اگر سندی جز برگه چاپ شده قراردادی که به تعهداتش عمل نکرده باشد، نداشته باشد راه به جایی نخواهد برد.

اگر مسئولان ذوب آهن برای انتقال اسدبیگی به پرسپولیس مراحل قانونی را طی کنند. این بازیکن همچنین از باشگاه «ذوب آهن» به دلیل پرداخت نکردن طلب خود در سال گذشته شاکی است و فارغ از اینکه چه اتفاقی می افتد، باشگاه اصفهانی باید 500 میلیون به اسدبیگی بپردازد.

اگر مدیران «ذوب آهن» بدهی اسدبیایی را پرداخت می کردند، این بازیکن نمی توانست یک طرفه انصراف دهد و به «پرسپولیس» برود. اما بی دقتی آنها در این موضوع باعث شد تا این بازیکن به راحتی بازنده شود و اقدام غیرقانونی صورت نگیرد.