رئیس جدید شورای اسلامی شهر آمل مشخص شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، اعضای ششمین دوره شورای اسلامی آمل برای دومین سال مشخص شدند.

امشب – دوشنبه 19 مردادماه، انتخابات ریاست شورای اسلامی شهر آمل برای دومین سال با حضور معاون عمرانی فرماندار ویژه شهرستان آمل و کلیه اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد. .

اعضای شورا در یک جلسه رسمی فوق العاده اعضای هیئت مدیره را برای دومین سال فعالیت خود انتخاب کردند. در این انتخابات احمد محمدی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر آمل و محمدی با پنج رای به عنوان دومین رئیس شورای شهر آمل در شورای ششم این شهر انتخاب شدند. پیش از این حسن مجیدیکیا رئیس شورای اسلامی شهر آمل بود.

به گزارش ایمنا، مسلم مکاری نیز با ۶ رای به عنوان نایب رئیس، ابراهیم محمدپور به عنوان منشی و محسن سلواتی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.