راهبرد دولت سیزدهم “سیاست خارجی متوازن”به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس آن صرفه جویی سیدر رئیس جمهور حسینکارشناس امور بین الملل در باره فعالیت های دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم در اختیار خبرگزاری ایمنا قرار گرفت. سیاست خارجی متوازن و فعال دولت سیزدهم در حوزه های مختلف امنیتی، اقتصادی، تجاری، سیاسی، بانکی و بندری به تدریج در حال پاسخگویی است. این سیاست خارجی برای تعمیق و گسترش روابط با کشورهای مسلمان، همسایه، دوست و غیر متخاصم با موازنه و تاکید بر محور اقتصادی اعلام شده است. جدیت و رئیس دولت و دستگاه سیاست خارجی به طور مستمر ادامه داشته است و آخرین دستاورد او نقطه اوج رویای 22 ساله راه اندازی کریدور جهانی شمال-جنوب بود.

در سال های اخیر فعالیت کریدورها و محورهای مهم کشورمان کاهش یافته است و آمار ترانزیت کشور این را نشان می دهد. در سال 1999 ترانزیت به 7 میلیون تن رسید که در مقایسه با پیک ترانزیت 13 میلیون تنی در سال های ابتدایی دهه گذشته حدود 6 میلیون تن کاهش داشت.

دولت سیزدهم در نظر دارد با جذب 10 میلیون تن بار و ترانزیت از روسیه تا پایان سال جاری ترانزیت را به 20 میلیون تن و درآمد را به 20 میلیارد دلار افزایش دهد. کریدور دیگری که به زودی در ایران فعال می شود و زیر بار ترافیک آزمایشی می رود، کریدور قزاقستان-ترکمنستان-ایران به ترکیه و اروپا است. این گلوله شرقی-غربی برای حمل و نقل کالا از چین به اروپا بسیار مهم است.

گامی مهم و راهبردی در روزهای اخیر در قالب آزمایشی در مورد حمل بار از بندر انجام شد سالینکا در بندر آستاراخان روسیه به بندری در هند به نام ناکساشو محاسبه می شود.

پیش از این، این محموله ها به صورت جداگانه و به صورت مقطعی چیده می شد، اما با تلاش گروه باربری ایران، توانست مکانیزمی برای حمل کانتینر از روسیه به روسیه ایجاد کند. هند و یا باید آسیای دور را تنها با یک مختصات ملی حمل کرد که هدف و روح اصلی کریدور شمال به جنوب خواهد بود.

کاهش هزینه های حمل و نقل اعم از هزینه های بندری و گمرکی، کاهش ماندگاری کانتینرها، تسریع در تحویل کالا، حذف ریسک صاحبان کالا. حمل و نقل داخلی کانتینر پر و خالی، سند حمل و نقل معتبر برای مسائل حقوقی و غرامت های احتمالی، تسریع در عملیات بانکی و افزایش اعتبار تجاری از مزایای آن است. بارنامه جهانی است.

این ارسال شروع می شود رفاه ترانزیت خارجی در کریدور شمال به جنوب در نظر گرفته خواهد شد که به نظر می رسد هدف سه کشور قرار گرفته و در آینده نزدیک رونق خواهد گرفت. در منطقه ما ترانزیت کالا و درآمد برای دولت های روسیه، ایران و هند خواهیم بود.

این اقدامات علاوه بر دریافت درآمدهای ارزی، ایران را به عنوان یک قطب ترانزیتی در منطقه معرفی می کند که نه تنها در افزایش قدرت اقتصادی، بلکه در افزایش قدرت دیپلماتیک ایران نیز موثر است. در حقیقت تاثیر و برداشت ها در این برنامه راهبردی دیپلماسی با سیاست خارجی فعال و متوازن و راهبرد اقتصاد مقاومتی و خنثی سازی تحریم ها مشهود است.