راهپیمائی روز قدس در تبریزراهپیمائی روز قدس امروز_نهم فروردین ماه_ به طور همزمان در همه جا ایران همراه خود حضور اقشار مختلف مردمان کلان شهر تبریز به همین دلیل میدان ساعت به همان اندازه مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد.