راه اندازی مرکز مددکاری شهرداری در مرز شلمچهگفت باب المراد وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا گفت: با توجه به اینکه موکب های خدمت رسانی به زائران حسینی در شهر کارون در مرز شلمچه ساماندهی می شود، کار حمایت از این موکب ها به شهرداری محول شده است. کوتاه عبدالله قرار گرفت و به همین منظور مرکز امداد شهرداری در مرز شلمچه ایجاد شد.

وی افزود: در این راستا شهرداری کارون با تامین نیروی انسانی لازم برای این موکب کار خود را آغاز کرد و با نصب سطل زباله و توزیع کیسه زباله بین زائران به نظافت محل ادامه داد.

شهردار شهر کوتاه عبدالله خاطرنشان کرد: معاونت شهرداری کوتاه عبدالله از روز اول راهپیمایی در اینجا مستقر شده و شبانه روز به موکب های شهرستان قارون خدمت می کند و هر روز به پاکسازی محیط می پردازد.

باب المراد وی با اشاره به موضوع توزیع زیارت اربعین در بین زائران خاطرنشان کرد: علاوه بر نظافت محلی، محوطه در نظر گرفته شده برای اقامه نماز عمومی نیز از سوی مدیریت اختصاص یافته است. کوتاه عبدالله آماده شد و هر روز در اینجا زیارت عاشورا خوانده می شود.