راه های شهر ارومیه ساماندهی می شوداکبر قالی پور در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از ادامه کار آسفالت ریزی در سرشاخه های خیابان ابودر در محدوده دو شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر آسفالت ریزی و ساماندهی ترافیک جاده ای زیادی در حال انجام است. جاده های دو منطقه کیفیت راه ها و رضایتمندی شهروندان همچنان بهبود می یابد.

وی افزود: این عملیات به همت سازمان عمران و بهسازی شهرداری ارومیه در حال انجام است.

رئیس سازمان عمران و بهسازی شهری شهرداری ارومیه از آغاز عملیات زیرسازی در انشعابات خیابان امام رضا (ع) خبر داد و خاطرنشان کرد: در حالی که عملیات زیرسازی ادامه دارد، شهرداری در برخی از مسیرهای پنج گانه شهرداری ارومیه ادامه دارد. عملیات زیرسازی در دوشاخه خیابان امام رضا (ع) ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه زیرسازی و توزیع مصالح 2 انشعاب خیابان امام رضا(ع) در محدوده شهر کلیپور همراه با ساماندهی معابر شهری در حال انجام است، تصریح کرد: فنی سازمان عمران و بازسازی فضای شهری شهرداری ارومیه و اقدامات ساعتی عوامل اجرایی. در حال پردازش.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی راه های سه شهرداری گفت: ضمن ادامه ساماندهی راه های سه شهرداری، عملیات آماده سازی و ساماندهی راه ها در خیابان شهید انجام می شود. خوبی در حال دویدن

رئیس سازمان عمران و بهسازی شهری شهرداری ارومیه افزود: برای تامین رفاه و آسایش شهروندان ساکن در حریم سه شهر، عملیات خاکبرداری و خیابان شهید انجام شد. خوبی بازسازی مناطق شهری شهرداری با تلاش شبانه روزی کادر فنی و اجرایی سازمان سازندگی در حال انجام است.