روابط عمومی بازوی توانمند سازمانها


موسی الرضا حاجی‌بگلو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نقش روابط عمومی در گسترش اطلاع‌رسانی به مردم، اظهار کرد: در حال حاضر مدیریت شهری‌های فعالیت‌های خدماتی برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان انجام می‌شود، اما انعکاس آن‌ها نیاز به جستجوی بیشتر دارند، واضح است که روابط عمومی عمومی است. می‌توان در کنار فرهنگ و قدرت نقش بسزایی در اطلاع‌رسانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های عمومی نقش مهمی در جهاد تبیین دارند، ادامه داد: در روابط عمومی‌ها در این زمان رخ می‌دهد که یک عمل جراحی در کشور در حال حاضر انجام می‌شود، یاریرسان بزرگ هستند و با ارائه اطلاعات دقیق به زندگی آن‌ها می‌شوند. از نظرها می کنند.

مرجع اسلامی شهر مشهد بیان کرد: اگر روابط عمومی‌ها، پیوندهای شورایی را بین و خارج از سازمان تعیین کنند، مشکلات را حل خواهند کرد. در حوزه مدیریت شهری روابط عمومی شهرداری بسیار پویا و فعال عمل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه باید اخبار مثبت توسط روابط عمومی ارائه شود، گفت: انتظار می‌رود همه مناطق عمومی مانند کلنگ‌زنی یا افتتاح یک پروژه را به اطلاع‌رسانی کند.

حاجی‌بگلو نظران کرد: در حال حاضر در کلان‌شهرها روابط عمومی نبض یک سازمان است، اگر روابط عمومی به عنوان بازوی توانمند و اجرایی نگاه کنیم، به چه مشکلاتی در حوزه اجرایی قابل رفع است.

پست روابط عمومی؛ بازوی توانمند سازمان‌ها اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.

The post روابط عمومی بازوی توانمند سازمانها اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.