روابط عمومی بازوی توانمند سازمانها


موسی الرضا حاجی‌بگلو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نقش روابط عمومی در گسترش اطلاع‌رسانی به مردم، اظهار کرد: در حال حاضر مدیریت شهری‌های فعالیت‌های خدماتی برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان انجام می‌شود، اما انعکاس آن نیازمند جستجو بیشتر است، واضح است که روابط عمومی می‌تواند در کنار فرهنگ و قدرت نقش بسزایی در اطلاع‌رسانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های عمومی نقش مهمی در جهاد تبیین دارند، ادامه داد: در روابط عمومی‌ها در این زمان رخ می‌دهد که یک عمل جراحی اقتصادی بزرگ در کشور در حال حاضر انجام می‌شود، یاریرسان هستند و با ارائه اطلاعات دقیق به زندگی آن‌ها می‌شوند. از نظرها می کنند.

مرجع اسلامی شهر مشهد بیان کرد: اگر روابط عمومی‌ها، پیوندهای شورایی را بین و خارج از سازمان تعیین کنند، مشکلات را برطرف خواهند کرد. در حوزه مدیریت شهری روابط عمومی شهرداری بسیار پویا و فعال عمل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه باید اخبار مثبت توسط روابط عمومی ارائه شود، گفت: انتظار می‌رود همه مناطق عمومی مانند کلنگ‌زنی یا افتتاح یک پروژه را به اطلاع‌رسانی کند.

حاجی‌بگلو نظران کرد: در حال حاضر در کلان‌شهرها روابط عمومی نبض یک سازمان است، اگر روابط عمومی به عنوان بازوی توانمند و اجرایی نگاه کنیم، به گونه ای که بسیاری از مشکلات در حوزه اجرایی قابل رفع است.

پست روابط عمومی؛ بازوی توانمند سازمان‌ها اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.