رویت هلال ماه شوال در اصفهان/ گفتن عید فطر منوط به تائید مقام معظم مدیریت
دبیر ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت در استان اصفهان اظهار داشت: هلال ماه شوال این گروه رصدی رؤیت شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} نیاز به انتظار برای اثبات مقام معظم مدیریت باشیم.