زیباترین جاذبه های گردشگری ایسلندبه گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، ایسلند یک زمان کوتاه {زیر} ناحیه استوایی قطبی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالی ترین ملت اروپاست. ریکیاویک پایتخت کشوری همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطبی است.

ایسلند مشابه با نه مقاصد گردشگری جهان نخواهد بود. می توانید قایق استفاده در داخل کوه های یخ را تخصص کنید، دومین یخچال عظیم اروپا را همراه خود پای پیاده پیدا می کند کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید از چشمه های آب گرمی کدام ممکن است از دل پایین سرچشمه می گیرند اوقات خوبی داشته باشید.

این جزیره در داخل تأثیر ورزش از حداکثر آتشفشان ها {شکل گرفته است}. اگرچه ممکن است به طور اضافی در داخل بازدید به ایسلند به هیچ وجه سایه خورشیدی را نبینید، با این وجود بسیار زیاد از زیباترین جاذبه های گردشگری جهان را یادداشت خواهید کرد:

پارک سراسری Thingvellir

این پارک در داخل 47 کیلومتری ریکیاویک قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه وسط از سه وسط اساسی دایره طلایی است. می توانید این {مسیر} مشهور گردشگری را در داخل در آینده طی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص ای بی همتا را برایتان به ارمغان بیاورید.

کوهنوردی بین 2 صفحه وب تکتونیکی یکی در میان جاذبه های اساسی این پارک سراسری است. شکافی {در این} پارک ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است همراه خود مبارزه از طریق آن قرار است روی جاده مرز جغرافیایی 2 قاره اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیا قدم می گذارید.

اگرچه ایسلند آبشارهای زیادی دارد، با این وجود آبشار اکسارافوس تخصصی ایجاد می کند پارک سراسری Thingvellir قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کمتر از} آبشارهای نه شناسایی شده است است، یکی در میان جاذبه های برتر این پارک است.

بازدیدکنندگان پارک Thingvellir به ایسلند سنتی بازدید می کنند. {جایی} کدام ممکن است مردمان این سرزمین صدها 12 ماه در اطراف هم مخلوط می شدند.

از انتخاب ها {تاریخی} ایسلند {در این} پارک سراسری گرفته شد. این پارک برای کسانی که نیاز دارند گذشته تاریخی هستند و افرادی که به سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاوش های پایین شناسی می پردازند حرف های زیادی برای اطلاع رسانی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص ای انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً متفاوت را برای آنها خواهند شد پیشنهادات.

یخچال خالص Vatnajokull

این یخچال خالص در داخل جنوب ژاپنی ایسلند قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین کلاهک یخی عظیم اروپا است. وسعت یخچال Vatnajökull حدود 8000 کیلومتر {مربع} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8 شانس ایسلند را تشکیل می دهد. یکی از بهترین محل قرارگیری برای مکان یابی این بزرگ یخی اسکافتافل است.

در داخل {زیر} این یخچال، آتشفشان هایی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است کمتر از سالی عالی موارد فوران می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث آب شدن یخ می شوند. در داخل نتیجه نهایی در داخل تأثیر نرم شدن یخ ها سیل های بزرگی اتفاق می افتد منجر به برداشتن سویه ها تلفن همراه {در این} جهان شد.

یخچال های خالص جوکولسارلون

جوکولسارلون یکی در میان محل قرارگیری های دیدنی ایسلند است تخصصی ایجاد می کند 60 کیلومتری شرق اسکافتافل قرار دارد. اگر از قبل کوه یخ ندیده اید، پیدا می کند این زاویه قطب شمال در واقع می تواند تحریک کردن عالی تخصص اخیر باشد یا نباشد. شخصی را در داخل جاری سفر دریایی در میان بسیاری این بزرگ های یخی همراه خود انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه های مختلف تصور کنید.

کوه های یخ معامله بسته به آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان 12 ماه از سفید به سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاجوردی به فیروزه ای اصلاح می کنند. این کوه ها در داخل فصول خوب و دنج 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه در داخل زمان تابستان ذوب می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کانال در جهت دریاچه {حرکت} می کنند. کوه های یخ پس از نرم شدن در داخل دریاچه شناور هستند.

ناشی از فوران کوه های آتشفشانی، ماسه سیاهی در داخل درون دریاچه دیده می تواند کدام ممکن است چیز خارق العاده در مورد دریاچه جوکولسارلون را 2 چندان کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در میان جاذبه های گردشگری {بزرگ است}.

این دریاچه کدام ممکن است دارای مشخصه های خالص شگفت انگیزی است برای فیلمبرداری تصاویر حرکتی های وحشتناک هالیوود مشابه با «صحنه ای برای کشتن»، «در آینده نه بمیر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بت من می روم تحریک کردن می تواند» تصور می شود است.

کوه های لندمانالوگ

این محل قرارگیری کوهستانی یکی در میان زیباترین جاذبه های گردشگری خالص در داخل ایسلند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشی از مسیرهای کوهنوردی دیدنی شخصی در سیاره شناسایی شده است است. Landmannalaugar مکانی است تخصصی ایجاد می کند آن قرار است می توانید کوه های Rivoli را همراه خود سایه های زرد، صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنفش بیانیه کنید.

مردمی ترین چشمه های آب خوب و دنج این جهان را رفیق دارند. اگر چشمان شخصی را ببندید، می توانید کوهی بلند را تصور کنید کدام ممکن است روکش دار از مه غلیظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه های بی تجربه، آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنفش است. در داخل انواع این کوه ها چشمه های آب معدنی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است برای از دردهای عضلانی خواص درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفیدی دارد.

راهی که در آن های زیادی برای رفتن به از کوه های لندمانالوگار ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است یکی از بهترین آنها خواهند شد {مسیر} برنیستاینسالدا است. آتشفشانی همراه خود قله 855 متر همراه خود سایه های بنفش شخصی بدست آورده اید را شگفت زده می تدریجی. دسترسی این محل قرارگیری کوهستانی به ساده در داخل زمان تابستان {امکان پذیر است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفتن به از آن قرار است از ژوئن به همان اندازه سپتامبر، عالی اتوبوس از ایستگاه ریکیاویک در جهت کوه های Landmannalaugar اعتصاب می کند.

آبشار گلفوس

این آبشار در داخل 10 کیلومتری گیسیر، سومین سطح صعب العبور {مسیر} دایره طلایی است. گلفوس یکی در میان زیباترین آبشارهای اروپاست کدام ممکن است به آبشار طلایی نیز نامیده می شود.

این آبشار در داخل جنوب ایسلند قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب آن قرار است از دومین یخچال خالص ایسلند به تماس گرفتن Langjokull تامین می تواند. آبشار گلفوس حدود 32 متر قله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی آبشار پلکانی است، در نتیجه آب آن قرار است در داخل 2 مرحله به خشکی می ریزد. این آبشار بخشی از است عالی {مسیر} خوش پسند توریستی در داخل ایسلند به تماس گرفتن “دایره طلایی” است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف رودخانه هویتا قرار دارد.

منظره این آبشار در داخل زمستان فوق العاده خارق العاده است. {در این} فصل فاز‌های زیادی از آبشار گلفوس یخ می‌زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب از میان آن قرار است‌ها می‌گذرد. در داخل روزهای آفتابی ناشی از چاپ شده شدن آب در داخل فضای فراگیر آبشار، رنگین کمان های زیادی در داخل آسمان است فراگیر آبشار دیده می تواند.

تفسیر می کند: لیلا شهبازی خبرنگار ایمنا