سازمان پارک حاشیه ای شیرازبه گزارش خبرنگار ایمنا، محمد توگی طزروی امروز شنبه اول مردادماه چهل و پنجم رئیس و اعضای کمیسیون، رئیس سازمان همیاری شهرستان، معاون حمل و نقل شهری در جلسه کمیسیون حمل و نقل و حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز گفت: فعالیت. در این جلسه طرح «شارژ ج» مورد توجه قرار گرفت، هدف از اجرای این طرح مدیریتی تقاضا و عرضه سفر، ساماندهی و تنظیم ترافیک، استفاده عادلانه از پارکینگ ها، جلوگیری از تخلفات پارکینگ در پارکینگ ها و کاهش سرگردانی است. تردد وسایل نقلیه نیاز به پارکینگ دارد. فضاها

بر اساس ماده 15 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 17 اسفند 92 تردد در شبکه معابر شهری با ترافیک پرحجم و بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی الزامی است و با اشاره به اینکه ختاش ممنوع نیست، ادامه داد: شورای راهنمایی و رانندگی از شهرداری های کشور، شهرداری ها از طرف اتاق قانونگذاری مجلس اولیای جمهوری ازبکستان حق دارند. پارکینگ صحیح تعیین شده توسط شورای شهر های اسلامی برای پارک بیش از نیم ساعت از مدیریت مجاز پارک های حاشیه ای اخذ شود که هزینه آن بر اساس ضوابط باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز افزود: نرخ پارک حاشیه ای باید بیشتر از پارکینگ عمومی موجود در شهر باشد چرا که شهروندان برای سفرهای کوتاه مدت و سفرهای بیش از نیم ساعت از آن استفاده می کنند. پارکینگ های عمومی چند طبقه و روباز.

وی تصریح کرد: مقرر شد معاون حمل و نقل در کمیسیون حمل و نقل و حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز حداکثر ظرف سه هفته لایحه پیشنهادی برای افزایش نرخ پارک حاشیه ای یا «C شارژ» تهیه و ارائه کند. نمی توان مشخص کرد که تمایل شهروندان به استفاده از پارکینگ های عمومی کاهش می یابد یا خیر