سامسونگ بر گجتی بر الهام واقعیت واقعی عظیم {کار} می‌تدریجیبه گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، به تذکر می‌رسد کدام ممکن است نمایندگی سامسونگ 2 {پرونده} اخیر در داخل گروه تصرف غیر سکولار موسوم به WIPO گزارش کرده است کدام ممکن است اثبات می‌کنند این نمایندگی بر گجتی بیشتر مبتنی بر فناوری واقعیت واقعی عظیم (XR) {کار} می‌تدریجی. {پرونده}‌های اخیر سامسونگ به 2 عنوان اقتصادی Galaxy VR را انتخاب کنید و انتخاب کنید Galaxy 360 درمورد است.

مدیرعامل سامسونگ الکترونیکس، در داخل مصاحبه‌ای در داخل کنگره بین المللی سلولی به صورت غیرمستقیم ادعا کرده بود کدام ممکن است این شرکت کردن بلند مدت‌ای در دید به همین دلیل محصول بر الهام واقعیت واقعی عظیم شخصی افشا خواهد کرد. {با این وجود}، چیزهای بی اهمیت بیشتری نزدیک به گجت راه اندازی شد نشده به راحتی در دسترس است قرار نگرفته است. باقی مانده است مطمئن نشده کدام ممکن است گجت اخیر سامسونگ جز هدست‌های واقعیت واقعی دیجیتال فکر می‌شود هر دو عینک واقعیت واقعی افزوده؟

تقریباً در مورد عنوان‌های اقتصادی اخیر سامسونگ، احتمالاً {هر} دستگاهی کدام ممکن است همراه خود توجه به واقعیت واقعی عظیم راه اندازی شد شود به همین دلیل عبارت Galaxy در داخل عنوان شخصی استفاده بیشتر از خواهد کرد. ممکن است به طور اضافی گجت بیشتر مبتنی بر XR سامسونگ بر ارتباط بین چندین سیستم سری گلکسی هدفمند باشد یا نباشد. مدیرعامل سامسونگ الکترونیکس پیش به همین دلیل این ادعا کرده بود کدام ممکن است این نمایندگی بر رویکرد چند قبلی دستگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت کردن بین سیستم‌های مختلف خانوار گلکسی کانون اصلی دارد.