سناریو ظریف رژیم صهیونیستی – ایمنابه گزارش خبرنگار ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده یادداشتی کدام ممکن است سید رضا صدرالحسینی، کارشناس امتیازات خاورمیانه در داخل خصوص روز جهان قدس در داخل اختیار خبرگزاری ایمنا قرار دانش است: امسال روز قدس در داخل حالی برگزار شد کدام ممکن است اسرائیل در داخل احاطه بارهای مسائل داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج از کشور قرار گرفته بود. آگاه باشید رژیم صهیونیستی به دلیل زمان شیوع کرونا همراه خود یک مسئله چندضلعی در داخل درون روبه‌رو شد کدام ممکن است در پایان مبارزه ۱۲ روزه غزه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق این رژیم مهم خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین ماده موضوع باعث شد به همان اندازه او می رود به دلیل صحنه پوشش جدا گذاشته شود. به دلیل سوی اکنون نیست همراه خود روی {کار} برخورد کردن محیط بایدن در داخل کاخ سفید، معادلات میان تل‌آویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن دستخوش تنظیم شد با این وجود در داخل درجه کلان حمایت به دلیل رژیم صهیونیستی به قوت شخصی باقی است.

در داخل درون اسرائیل منصفانه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین چندپاره نفتالی بنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یائیر لاپید به روی {کار} آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین حالا لیست عربی گفتن کرده کدام ممکن است در نتیجه برخوردهای جدیدترین این رژیم همراه خود فلسطینی‌ها می‌خواهد به دلیل این ائتلاف بیرون شود. بر همین ایده فارغ به دلیل امتیازات شبیه به کرونا، نیاز به ذکر شد رژیم صهیونیستی در داخل درون همراه خود احتمالات سقوط کابینه موجود روبه‌رو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی اکنون نیست مشکل‌های مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی مجدداً رخ عیان کرده است. در داخل بخش ایمنی داخل هم شاهد آن قرار است هستیم کدام ممکن است عملیات‌های جدیدترین در داخل تل‌آویو اساساً گروه اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند افسران سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی این رژیم را همراه خود بی‌آبرویی روبه‌رو کرده است. اینکه ساختار سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی اسرائیل شخصی را نمونه‌زدنی‌ترین منظومه امنیتی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا می‌نامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکباره در داخل عمق جاده‌های ایمن تل‌آویو چندین عملیات علیه آنها خواهند شد مشارکت در می‌شود، آرم می‌دهد کدام ممکن است منصفانه گسل امنیتی عمیق دراین رژیم ممکن است وجود داشته باشد.

پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بنت نیاز دارند آن قرار است بود به همان اندازه راهی پیدا کند با استفاده از آشکارسازی روابطش همراه خود کشورهای عربی کمتر از در داخل بخش جهان‌ای برای شخصی منصفانه اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبروی سیاسی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت تنبل با این وجود ما شاهد آن قرار است هستیم کدام ممکن است عادات غیر متعارف صهیونیست‌ها طی منصفانه ماه جدیدترین باعث شد به همان اندازه ایمنی آنها خواهند شد در داخل تل‌آویو هم به تهدید بیفتد. در داخل {شرایط} کنونی تل‌آویو نیاز دارند آن قرار است است به همان اندازه راهی پیدا کند همراه خود قانع کردن پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا، شرایطی را پدید بیاورد کدام ممکن است به دلیل این {مسیر} گذار تنبل با این وجود بحث و جدال اینجاست کدام ممکن است تجاوز آنها خواهند شد به مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران آن قرار است طی هفته‌های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب محدوده قیمت‌های کلان برای امنیتی‌سازی این جهان، هیچ سیگنال‌ای به دلیل {آرام} شدن اوضاع مخابره نمی‌تنبل. اخیراً هم شاهد آن قرار است بودیم کدام ممکن است اسرائیل به گرد و غبار لبنان با استفاده از حمله ها توپخانه‌ای تجاوز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل همین {مسیر} به تذکر می‌رسد شکنندگی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در داخل تل‌آویو بهبود پیدا کره است؛ به همان اندازه {جایی} کدام ممکن است بنیامین نتانیاهو شناخته شده به عنوان جایگزین پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نفتالی بنت حالا به جاده‌ها آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه او می رود فریاد می‌زند.

در داخل چنین فضایی امسال روز قدس همراه خود حضور نمازگزاران در داخل در همه جا دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند در داخل مسجد الاقصی برگزار شد با این وجود به تذکر می‌رسد کدام ممکن است همین الان می‌تواند منصفانه {درگیری} نسبی در داخل احاطه مسجد الاقصی به وجود بیاید. به دلیل سوی اکنون نیست اگر رژیم صهیونیستی اقدام به {حمله} مجدد علیه نمازگزاران تنبل، با بیرون تردید برخوردها بهبود پیدا خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتفاضه‌ای کدام ممکن است به صورت {آرام} را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطیف علیه تل‌آویو تحریک کردن شده، لاغر صعودی به شخصی خواهد گرفت. این الگو اگر مقدار بیش از حد از غیر متعارف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخوردها حین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل روز قدس بهبود پیدا تنبل، با بیرون تردید می‌تواند موجب استعفای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نفتالی بنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو آزاد شدن احزابی کدام ممکن است همراه خود آن قرار است در داخل ائتلاف بوده اند، شود کدام ممکن است می‌تواند برای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {مستقر} مجدداً مشکلاتی را به وجود بیاورد.