سنگفرش و توزیع 4 پردیس مدرسهمحمد جعفرپور در گفتگو با خبرنگار ایمنا از خط کشی معابر منتهی به مدارس توسط نیروهای شهرداری خبر داد و گفت: دیوارکشی و محوطه سازی اطراف مدارس از جمله اقداماتی است که با همکاری نیروهای نظامی انجام شده است. سازمان بهسازی و حوزه سوم.

وی افزود: در چهار پردیس مدرسه در مناطق کورودسنجان، کوی امام علی (آ) حدود 24 تن آسفالت در مدرسه تیشوشان واقع در منطقه سوم توزیع و پخش شد.

شهردار منطقه سه اراک خاطرنشان کرد: از دیگر اقداماتی که در آستانه سال تحصیلی در منطقه اجرا و یا در دستور کار قرار گرفته است، امکان تعمیر و رنگ آمیزی تجهیزات زمین های بازی در حریم مدرسه و ساماندهی قطع درختان نیز وجود دارد. و محوطه سازی پاکسازی زمین، شستشو و راه های منتهی به مدارس و حوضچه های آب آنها، رنگ آمیزی و آسفالت معابر را نشان داد.

وی تصریح کرد: هفته گذشته با همکاری سازمان بهسازی و سرسبزی شهرستان حدود 80 صندلی فلزی در ناحیه سه و بیشتر در معابر اطراف مدارس به دلیل تراکم دانش آموزان نصب شد. حضور دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

جعفرپور گفت: 60 درصد از پروژه سنگفرش خیابان طالقانی که مسیر تردد چند دانش آموز است رو به اتمام است و امیدواریم تا اوایل مهرماه به اتمام برسد.