سومین {مسابقه} فینال لیگ برتر بسکتبالدر داخل سومین {مسابقه} به همین دلیل فینال لیگ برتر بسکتبال امشب_نهم اردیبشت ماه_ 2 کارکنان ذوب آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری گرگان به مصاف {یکدیگر} رفتند کدام ممکن است این دیدار همراه خود نتیجه نهایی ۹۲ بر ۵۹ به درآمد شهرداری گرگان منجر به.