سیل 900 میلیارد تومان به 18 شهر منطقه اصفهان خسارت وارد کرد.وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا منصور شهرفروش با اشاره به اینکه بر اثر فعالیت سامانه بارشی در چند روز اخیر 900 میلیارد تومان خسارت در 18 شهرستان منطقه اصفهان دیده شد، گفت: در چند روز گذشته استان در حال حاضر خسارت وارد شده است. به کشاورزی 600 میلیارد تومان خسارت وارد شد که شامل چهار هزار هکتار زمین کشاورزی، 50 هکتار باغ، 500 کلنی زنبور عسل، 30 واحد دامداری و طیور، 10 واحد و کانال شیلات، مخازن آب و کانال کشاورزی بود. وارداتی

وی افزود: 98 کیلومتر راه و راه روستایی، 61 ساختمان و پل فنی، 213 کیلومتر راه عشایری، هزار و 220 دامداری و 870 چادر عشایری، راه های شهری و روستایی و شبکه آب روستایی نیز آسیب دید. همچنین ۷۵۰ ساختمان مسکونی آسیب دیدند که ۲۵۰ مورد نیاز به بازسازی و مابقی نیاز به تعمیر دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تداوم بارندگی های پراکنده و جاری شدن سیلاب در جاده کمشچه به اردستان و مدیریت ترافیک در محل تقاطع خودروها، ادامه داد: سیلاب ظفره و ناگهانی در منطقه جاری است. اراضی پوشرک، هدایت و محور فرعی نورآباد به سیشت در بخش به دلیل سیلاب در گردنه پادنای بالا و محدوده محور سمیرم به دلیل راهداری و بسیج سازندگی برای بازسازی مسدود است.