شاخص آلودگی هوای تهران امروز; 23 آگوستبه گزارش خبرنگار ایمنا، امروز یکشنبه 2 مرداد ماه ساعت 7 صبح کیفیت هوای پایتخت تهران برای گروه های حساس ناسالم (نارنجی) ثبت شد.

ایستگاه های پاسداران با شاخص 154، پارک شکوفه با شاخص 156 در وضعیت ناسالم برای ساکنین (قرمز) قرار دارند.

ایستگاه های قدس هوای پاک (سبز) با شاخص دستگاه سنجش کیفیت هوا 16، کرچک 39 و ورامین 31 هستند.

شاخص وضعیت ایستگاه های بوگستان شهیور 150، باقرشهر 121، روزی بوگی 122، رباط کریم 123، سلامت 105، شهریور 139، شهری است. فرمانداری با شاخص 128، ملارد با شاخص 109، 15 منطقه با شاخص 115 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی) قرار دارند.

شاخص دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های آتی ساز 51، اسلامشهر 100، امام خمینی 77، پاکدشت 60، پردیس 65، چشمه 78، دانشگاه تهران شاخص 84، دانشگاه شهید است. شاخص بهشتی 67، دماوند شاخص 63، ژئوفیزیک 72، علم و صنعت 98، قائم 94، شاخص لواسانات 57. وضعیت سالم است (زرد).

شاخص کیفیت هوا از 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 برای گروه های آسیب پذیر، 151 تا 200 برای ساکنان، بسیار ناسالم 201 تا 300 و بسیار خطرناک 301 از 500 متغیر است.