شاخص های برنامه اصفهان ۱۴۰۵ به صورت کمی تعریف شود


به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن رنجبر امروز -سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه- در بررسی شاخص‌ها و چشم‌اندازهای مدیریت شهری، اظهار کرد: باید شاخص‌های موجود ۱۴۰۴ را به صورت کمی تعریف و بر روی آن کار کنیم.

وی ادامه داد: یک سری شاخص‌ها و چشم‌اندازها از برنامه ۱۴۰۴ که قبلاً احصا شده بودند، به هشتم آیتم نزدیک می‌شوند و می‌توانیم آنها را به عنوان شاخص کمی در نظر بگیریم.

معاونت مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان ۱۴۰۵ برنامه شورای و شهرداری این دوره می‌شود، افزود: در این راستا باید وضعیت موجود را نیز بررسی کرد و به این شاخص‌ها برنامه بازنگری کرد و زیرا بدون داشتن شاخص هر گونه بازنگری. نتیجه مطلوب نمی‌رسد. ناگزیریم در این دوره به استناد برنامه ۱۴۰۴ یا ۱۴۱۰ شاخص‌هایی تعریف و تعیین کنیم و قبل از شروع بازنگری وضعیت موجود را نیز بسنجیم تا ببینیم در سال آینده چه می‌خواهیم بکنیم.

وی تاکید کرد: اگر شاخصی داشته باشید و وضعیت موجود را نیز می‌توان به هدف‌گذاری کرد تا ۱۴۰۴ که دوره مدیریت شهر را پایان داد و بر اساس آن هر سال نیز معلوم شد، همچنین در برنامه بازنگری می‌توان بودجه سالیانه را نوشت که اگر می‌توان نوشت. این کار بازنگری برنامه ویترینی می شود.

معاون شهردار اصفهان با بیان اینکه چشم انداز برنامه ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ را باید هر چه سریع‌تر کرد، گفت: بر اساس آن شاخص‌هایی برای اصفهان آینده به دست می‌آوریم چرا که اگر وضعیت شاخص‌ها را اندازه‌گیری کند. گرفتن می‌کردیم می‌فهمیدیم آنالیز شکاف به ما چه می‌گوید.

پست شاخص های برنامه ۱۴۰۵ به صورت کمی اصفهان شود اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع