شماره 368 «بچه های سروش» منتشر شدبه گزارش ایمنا شماره 368 به مناسبت سال فرزندان سروش سی ثانیه نسخه چهار قسمتی قاب جادویی در همان «دوروبار»، «شهر فرنگ» و «فرنگ» چاپ و روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت.

این شماره از مجله پسران سروش مطالبی با عنوان قاب های جادویی دارد اوه آگاه باشید، وقتی روزها، روزهای هفته خوانده می شود، به مدارس عجیب سر بزنید و روپیه بپردازید، جایزه بگیرید.

اینجا هیچکس آشپزی نمیکنه، درجه صفر هم خیلی سرد نیست، یاد گرفتن تیراندازی با پای برهنه در زمین فوتبال ربات، کنجکاوی شما کار را انجام دهد، خانه سیمین دانشور و موزه جلال آل احمد را خوب ببینید، مدرسه ای در نیمکره شمالی علم و بوته کن، اگر شجاعت “میخوای کار دیگه ای بکنی؟” این یکی از عناوین مقالات منتشر شده در این شماره از مجله پسران سروش بود.

بخش شهر فرنگ دارای مقالاتی با عناوین «جشن تولد انیمیشن»، «پاک کن حسادت»، «ماجراهای علی و اسباب بازی سازان» و بخش رنگارنگ «دوستان آقای نویسنده» است، مقالاتی با عنوان مانند «دوستان آقای نویسنده». کتابداریطراحی بدون مداد و دفتر و شماره بازی چاپ شده است.

«بدون دوستی» این نشریهمن یاسمون رضاییان نوشت: خشک می‌شویم.

این روزها حالم خیلی خوب است احساس می کنم بعد از سال ها به دوستی ام بازگشته ام. من فکر می کنم دوستی گنج زندگی است. گنج های ابدی که تا زمانی که آنها را داریم، روی آنها تمرکز نمی کنیم. اما وقتی آنها را از ما می گیرند، متوجه می شویم که چه گنج هایی وجود دارد!