شهدای ایمنی مقدس در داخل درون روز ۱۱ اردیبهشت


به گزارش خبرنگار ایمنا، مقدس گنجینه‌های است که علت ایجاد ایمنی، استقامت را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل خودگذشتگی پسرها را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران غیرمتخصص را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده است ایران به {{حمله}} دشمن ناجوانمردانه به این مرز را {انتخاب کنید}. را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} بوم است. در داخل کل شما آن قرار است پیش فرض در داخل 12 ماه‌ها، {سربازان} در کنار شخصی عملیات مختلف را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار جان شخصی شده را به سمت دشمنان شخصی {انتخاب کنید}. در داخل {حرکت} این عملیات‌ها، چندین موارد است که علت ایجاد فرزندان این آب را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور نکردنی {انتخاب کنید}، افرادی را کدام ممکن است تقدیم اسلام را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}، {انتخاب کنید}. اسامی شهدای مقدس در داخل درون {{یازدهم}} اردیبهشت ماه عبارت است است که علت ایجاد:

• مبایعه نامه ابراهیم ابراهیمی تسلیم شدن (استان قم، شهرستان قم) (۱۳۵۹ ه. ش)

• مبایعه نامه حسن علی عربلو (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه. ش)

• مبایعه نامه الله قلی ارنجی عیسی لو (شهرستان مشکین کلان کلان شهر) (۱۳۶۰ ه. ش)

• مبایعه نامه حسین عاشقی (استان قم، شهرستان قم) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه غلامحسین بردبار (استان فارس، شهرستان نی ریز) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه احمد رحمانی (استان تهران، شهرستان شهریار) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه محمدحسین زمردیان (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه ابراهیم لالی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه احمد کلاطیبه (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه رسول مهدیان (استان تهران، شهرستان ری) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه a 0 سعادتی (استان لرستان، شهرستان الشتر) (۱۳۶۳ ه. ش)

• مبایعه نامه سیدمحسن نبوی (استان اصفهان، شهرستان اصفهان) (۱۳۶۳ ه. ش)

• مبایعه نامه مهدی معاوی (استان اصفهان، شهرستان اصفهان) (1364 ه. ش)

• مبایعه نامه محمدمهدی فاضل (استان مازندران، شهرستان بابل) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه عادل ولی‌پور (استان مازندران، شهرستان سوادکوه) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه حمید مسیحی (استان خوزستان، شهرستان ماهشهر) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه عباس علی شیری (استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه منصور کارگر (استان فارس، شهرستان داراب) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه مهدی احمدیان پیچیده ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده ترین آبادی (استان اصفهان، شهرستان بُرخوار) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه {قابل اعتماد} کلهر (استان قزوین، شهرستان قزوین) (۱۳۶۶ ه. ش)

• مبایعه نامه جواد زکی‌زاده ایردموسی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۶ ه. ش)

• مبایعه نامه سیدیوسف ابراهیمی (استان مازندران، شهرستان بابل) (۱۳۶۶ ه. ش)

• مبایعه نامه محمد حمزه ایی (استان سمنان، شهرستان دامغان) (۱۳۶۷ ه. ش)

• مبایعه نامه علی حیدر حیدری (استان لرستان، شهرستان الشتر، روستای تملیه) (۱۳۶۷ ه. ش)

The post شهدای ایمنی مقدس در داخل درون روز ۱۱ اردیبهشت اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.