شهدای حفاظت مقدس در داخل روز ۱۱ اردیبهشتبه گزارش خبرنگار ایمنا، حفاظت مقدس گنجینه‌ای به همین دلیل ایستادگی، استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازخودگذشتگی پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها غیرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده ایران به سمت {حمله} ناجوانمردانه دشمن به این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم است. در کل آن قرار است 12 ماه‌ها، سربازان همراه خود اجرای عملیات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار جان شخصی در برابر این دشمن متجاوز، ایستادگی کردند. در داخل حرکت این عملیات‌ها، متعدد به همین دلیل عالی فرزندان این آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی جان شخصی را تقدیم اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب کردند. اسامی شهدای حفاظت مقدس در داخل {یازدهم} اردیبهشت ماه عبارت است به همین دلیل:

• مبایعه نامه ابراهیم ابراهیمی انصراف (استان قم، شهرستان قم) (۱۳۵۹ ه. ش)

• مبایعه نامه حسن علی عربلو (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه. ش)

• مبایعه نامه الله‌قلی ارنجی عیسی لو (شهرستان مشکین کلان شهر) (۱۳۶۰ ه. ش)

• مبایعه نامه حسین عاشقی (استان قم، شهرستان قم) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه غلامحسین بردبار (استان فارس، شهرستان نی ریز) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه احمد رحمانی (استان تهران، شهرستان شهریار) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه محمدحسین زمردیان (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه ابراهیم لالی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه احمد کلاطیبه (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه رسول مهدیان (استان تهران، شهرستان ری) (۱۳۶۱ ه. ش)

• مبایعه نامه a 0 سعادتی (استان لرستان، شهرستان الشتر) (۱۳۶۳ ه. ش)

• مبایعه نامه سیدمحسن نبوی (استان اصفهان، شهرستان اصفهان) (۱۳۶۳ ه. ش)

• مبایعه نامه مهدی معاوی (استان اصفهان، شهرستان اصفهان) (۱۳۶۴ ه. ش)

• مبایعه نامه محمدمهدی فاضل (استان مازندران، شهرستان بابل) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه عادل ولی‌پور (استان مازندران، شهرستان سوادکوه) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه حمید مسیحی (استان خوزستان، شهرستان ماهشهر) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه عباس علی شیری (استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه منصور کارمند (استان فارس، شهرستان داراب) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه مهدی احمدیان پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آبادی (استان اصفهان، شهرستان بُرخوار) (۱۳۶۵ ه. ش)

• مبایعه نامه قابل اعتماد کلهر (استان قزوین، شهرستان قزوین) (۱۳۶۶ ه. ش)

• مبایعه نامه جواد زکی‌زاده ایردموسی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۶ ه. ش)

• مبایعه نامه سیدیوسف ابراهیمی (استان مازندران، شهرستان بابل) (۱۳۶۶ ه. ش)

• مبایعه نامه محمد حمزه ایی (استان سمنان، شهرستان دامغان) (۱۳۶۷ ه. ش)

• مبایعه نامه علی حیدر حیدری (استان لرستان، شهرستان الشتر، روستای تملیه) (۱۳۶۷ ه. ش)