شهروندان با پرداخت عوارض در توسعه شهر مشارکت می کنندبهزاد پناه وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا گفت: بر اساس بخشنامه وزارت کشور منابع مالی شهرداری های 50 تا 100 هزار نفری باید توسط شهروندان تامین شود تا شهروندان مالیات را به موقع پرداخت نکنند. . ، شهرداری درآمد پایداری نخواهد داشت و کمبود منابع مالی نمی تواند خدمات شایسته و مناسبی به شهروندان ارائه کند.

وی افزود: هر چند سالانه هزینه هر واحد مسکونی حدود 200 تا 250 هزار تومان است، اما در اغلب موارد اگر شهروندان قصد فروش خانه یا تحویل سند آن را داشته باشند، به شهرداری مراجعه کرده و هزینه های چندین ساله را پرداخت می کنند. سر وقت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تالش از هزینه 15 تا 20 میلیارد تومانی شهرداری فقط برای فرآوری پسماند خبر داد و توقع مردم از شهرداری در زمینه خدمات بسیار زیاد است و مدیریت شهری همواره از طرق مختلف مالیات اخذ می کند. واضح است که تخفیف وجود دارد. در طول سال معتبر است، اما 90 درصد از شهروندان مالیات را به موقع پرداخت نمی کنند.

ضمن تاکید بر لزوم پرداخت به موقع عوارض شهرداری و مشارکت در بهسازی شهر توسط شهروندان، بر این اطمینان اهالی است که نظارت دقیق و شفاف بر شاخص های مالی و هزینه های جاری شهرداری توسط شهرک اسلامی ایجاد شده است. شورا، خاطرنشان کرد که باعث افزایش میل و خیر می شود. این در هنگام پرداخت مالیات است.

پناه وی گفت: در گذشته اعتبارات مالی در مدیریت شهری تلاش به درستی هزینه و مدیریت نمی شد اما شورای شهر ششم بر امور مالی نظارت کامل دارد و شرایط مساعدی ایجاد شده است.

به گزارش ایمنو، شهر اختاپوس یا مرکز شهرستان تلاش حدود 55000 نفر در تالش در 110 کیلومتری غرب مرکز استان گیلان زندگی می کنند.