شهر فرهنگ و ادب و هنر؛ شیرازپانزدهم اردیبهشت به عنوان روز گرامیداشت شیراز نام گذاری شده است ، شهری که بوی بهارهای نارنج آن در این ماه شامه‌نواز و به راستی تداعی‌گر بخشی از بهشت است.

شهری که بوی بهارهای نارنج آن در این ماه شامه‌نواز و به راستی تداعی‌گر بخشی از بهشت است. امسال نیز به برکت بارش‌های خوب بهاری، چشم‌اندازهای طبیعی این شهر پُر آوازه جلوه‌ای بهشتی به شیراز بخشیده است.